A Tempered Glass Kft. Minőségpolitikája

Cégünk fő tevékenységi köre a partnereinktől a telephelyünkre szállított, megmunkált síküvegek hőkezelése, azaz edzése, előfeszítése. Ennek során a vevői elégedettség érdekében a megrendelő igényei és az általa magadott szabványok, előírások vagy más követelmények szerint járunk el. Az edzett üvegeket a megrendelő visszaszállítja, és saját márkaneve alatt hozza kereskedelmi forgalomba. A gyártói felelősség tehát ebben az esetben a megrendelőnkre hárul, cégünk csak a megbízásban rögzített munkafolyamatok (edzés és ehhez tartozó műveletek) kifogástalan elvégzéséért felelős.

Cégünk új tevékenységi köre az edzett biztonsági üvegek gyártása a járműipar részére. Ebben az esetben a Tempered Glass Kft a végtermék kibocsátója és a gyártói felelősség hordozója. A gyártás, a minőségbiztosítás és a termékek megjelölése az ENSZ EGB 43.01 előírás követelményei szerint történik.

A Tempered Glass Kft. bemutatása

Fő adatok

Székhely, telephely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 37. 83. épület

Telefon: 70/7736611

E-mail: temperedglasskft@gmail.com

Alapítás dátuma: 2013. május 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-187119

Adószám: 24351142-2-42

Rövid cégtörténet

A cég 2013-ban alakult. Elsősorban az egyre nyílvánvalóbb igényre, miszerint a Budapesten található mini üvegfeldolgozó üzemekben keletkező félkész termékeket edzéssel késztermékké alakítsuk át. Fő tevékenység még az egyéb gép és tárgyi eszköz kölcsönzése is, a síküveg tovább feldolgozás mellett. Főként belsőépítészeti üvegek, valamint jármű ipari üvegek feldolgozását végezzük, korszerű gépek, képzett szakemberek segítségével. Cégünk alapelve, hogy a szigorú minőség-ellenőrzés mellett, rövid határidőn belül tudjuk teljesíteni a megrendelőink igényeit.

Szervezet

Az ügyvezetői, a munkáltatói és gazdasági vezetői feladatok ellátásáért, továbbá a minőségbiztosításért Borsiné Szigethy Orsolya ügyvezető a felelős. Végzettsége közlekedésgépészeti technikus

A dolgozók (2 fő) betanításáért és továbbképzéséért, az edzőgép szakszerű üzemeletetésért, valamint az üzemi rend fenntartásáért Molnár Sándor üvegedző felel. Végzettsége: villamosmérnök

Munkaköri leírásban szabályozottak a feladatok és hatáskörök. Az ügyvezetői és az üvegedzői írásbeli utasítások a pontos munkavédelmi és munkavégzési feladatokat és tevékenységeket rendszerezi.

Elhelyezés

A gyártó csarnok, a raktárak és az irodák egy telephelyen, egymáshoz közel vannak, is lehetővé teszi a gyors és közvetlen információáramlást, a dolgozók együttműködését és az üzemi rend fenntartását. Az üveg egy kényes anyag, nagy ellensége még a por, hiszen a meglágyult üveg felületéhez kerülve bele tud olvadni, ezért fokozottan ügyelünk a tisztaságra. A tárolt üvegekhez vezető közlekedési utak kialakítása, felfestése, szabadon hagyása csökkenti a beleset kockázatát. A kialakított üveg fogadóhelyek, valamint a munkaközi (pl. mosó) tárolók és a végső csomagoló állványok megközelítése és mozgathatósága is hozzá tartozik az üzemi rend kialakításához. Folyamatosan követni kell a kialakított kockázatkezelési stratégiát. Szorosan ide tartozik a munkavédelmi felszerelés használata is, fülvédő a zajterhelés kivédésére ill, a tenyér és kézvédő szivacs és kesztyű. Az üzem a technológiából eredően „D” (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba van sorolva. A munkahelyen hallásvédő eszköz alkalmazása, használata kötelező. Elsősegélyhely a központi irodában található, a kijelölt dohányzóhely a bejárattól 8m re. Az említett helyekre táblák hívják fel a figyelmet.

Edzett járműüvegek gyártási technológiájának leírása

1. Alkalmazási terület: sík, színtelen és színezett edzett üvegtáblák közúti járművekben történő felhasználásra

2. A gyártási folyamat lépései

2.1 Anyagok átvétele a beszállítóktól

– Az üvegek azonosítása az írásbeli megrendelés, ill. a szállítólevél alapján.

– A darabszám ellenőrzése a megrendelés, ill. a szállítólevél alapján.

– Az üvegtípus megállapítása szemrevételezéssel.

– A vastagság ellenőrzése kalibrált digitális tolómérővel.

– A méret ellenőrzése kalibrált mérőszalaggal a megrendelésben lévő adatok – illetve bonyolultabb alakú üvegek esetén a rajz – alapján.

– A megmunkálás minőségének ellenőrzése (amennyiben az üveg nem rendelkezik a minimálisan elvárható megmunkálási követelménnyel, abban az esetben az üveg nem kerül edzésre, erről értesítjük a megrendelőt, hogy időben tudjon gondoskodni az üveg pótlásáról, vagy a módosításokról).

2.2. Előkészítés

– A könnyen javítható megmunkálási hiányosságok javítása (repedés megelőzése gyémántbevonatos reszelővel)

– Az üvegek gépi mosóval történő megtisztítása lágy vízzel (ez minden esetben megtörténik, a mosóberendezésben 30 mikrosiemens alatti vezetőképességű vizet használunk, mindenféle tisztítószer nélkül).

– Az üvegek megfelelő, egyedi azonosító jellel való ellátása. A jel, szitázással, üvegpor alapú beégethető zománcfesték formájában kerül az üvegre, ami a 600°C feletti az edzési folyamat során „ég” bele az üveglapok felületébe, ezáltal semmilyen módon nem eltávolítható az üvegről.

2.3. Edzés

Az edzés során az üveget felmelegítjük, majd az üvegvastagság függvényében különböző nyomású levegő rá fúvásával hirtelen lehűtjük. Ezáltal megváltoznak az üveg fizikai tulajdonságai, szerkezete is megváltozik, és hajlító törő szilárdsága a többszörösére nő. Az edzett üveg törés esetén apró, un. morzsalékos darabokra hullik szét, melyek nem okoznak komoly vágási sérülést.

Az előfeszítés során az edzéshez hasonlóan a felmelegített üvegtáblákat levegővel visszahűtjük, csak ennél a technológiánál a hűtés intenzitása jelentősen kisebb, mint az edzésnél. Ezen eljárással készült üvegek a fizikai tulajdonságukat tekintve az edzetlen és az edzett üvegek között „félúton” találhatóak

Az edzés során a berendezés vezérlő számítógépén elmentett edzési receptúrákat használjuk. A technológia üvegtípusonkénti hőfokkal és hűtési idővel kombinált edzési eljárás. Minden üvegtípus más és más paraméterekkel kerül edzésre, ezért az azonos adatokkal rendelkező üvegeket együtt eddzük. Az edzési ciklusidő a felrakástól a levételig – üvegvastagság függően – kb. 15 perc. Az edzési paraméterek változtatására még menet közben is van lehetőség, de ez csak akkor megengedett, ha az üveg minősége garantáltan nem romlik.

A piacra kerülő egyre újabb üvegtípusok kezelése érdekében a kezelőnek lehetősége van a régi receptek módosítására vagy új receptek írására is. Ebben az esetben mindig töréspróbával kell ellenőrizni a recept megfelelőségét (lásd a 3. fejezetet).

Edzés során történő törés vagy más sérülés esetén azonnal értesítjük a megrendelőt email-en, telefonon a megrendelés azonosítói alapján, így tud gondoskodni a pótlásról.

A törés után abban az esetben nem számolunk fel edzési díjat, ha nem jeleztük az átvételkor, hogy az üveg megmunkálása nem felel meg az edzés minimális kritériumának.

2.4. Átadás előtti ellenőrzés

Az edzés végeztével minden üvegen vizuálisan ellenőrizni kell a hullámosság és a görbeség mértékét az “ún. zebra teszt” elvégzésével. A megengedett eltérés 300mm-enként 0,5mm.

Szükség esetén az üvegek egysíkúságát is ellenőrizzük acélvonalzó vagy tapintócsúcsos mérőóra segítségével.

Az edzett üvegeket fém állványokon tároljuk, ami alkalmas a nagy súlyú üvegek megfelelő rögzítésére, tárolására a hozzá tartozó rudak és pánt szalagok segítségével. Az üvegkarcolódás ellen parafa távtartót alkalmazunk, melyek megfelelő távolságot tartanak az üvegtáblák közt így meggátoljuk az üvegtáblák egymáson való csúszását.

Átadás előtt ellenőrizni kell:

– az üvegazonosító adatait (vastagság, szín, méret, rajzszám vagy típus),

– a gyártmány és a jóváhagyási jel feltüntetését és a fenti adatokkal való összhangját.

Az üveggel átadott kísérő dokumentumok és a feltüntetett adatok:

– szállítólevél: az üveg mérete (vagy rajzszáma), vastagsága, színe, gyártó és vevő adatai,

– számla: gyártó és vevő adatai, dátum

A vevő kérése esetén, szállítólevélen vagy műbizonylaton fel kell tüntetni, hogy milyen járműben hová építhető be. Az erre vonatkozó előírásokat az ENSZ EGB 43.01 előírás 21. melléklete tartalmazza, amely jelen kézikönyv 2. függelékében található. (Az egyenletesen edzett üvegtáblákra vonatkozó részek vastag betűvel kiemelve).

A vevő által átvett üvegre további garancia az üveg fizikai jellemzői miatt nincs.

A spontán törés kockázata minimális (10 000 m2 -ben 1- 2 m2). Ez akkor történik, ha az üvegben található szennyeződés (a nikkelszulfid) térfogat módosulásának hatására az üveg szerkezete megváltozik, és túlzott húzó, ill. nyomó feszültség jön létre.

3. Rendszeres gyári vizsgálatok

a) Naponta, szériánként, üveg fajtánként és vastagságonként üveg töréskép vizsgálat törőkalapács segítségével, majd töretszámlálás és töret méretek ellenőrzése.

b) Szériánként (ill. beszállított tételenként), üveg fajtánként és vastagságonként fényátbocsátás mérése vizsgálóintézetnek vagy arra akkreditált laboratóriumnak adott megbízás keretében. (Színtelen üveg, valamint 70% alatti fényátbocsátású és “V” kiegészítő jellel ellátott üveg esetében a beszállító által kiállított minőségi bizonyítványban megadott érték is elfogadható.)

Az a) és b) vizsgálatokat az ENSZ EGB 43.01 előírás 20. melléklet szerint kell végezni, amely jelen kézikönyv 1. függelékében található. (Az egyenletesen edzett üvegtáblákra vonatkozó részek vastag betűvel kiemelve).

4. Eszközök

4.1 Gyártóeszközök

TamGlass HTF ProE-TC-2448 típusú elektromos edző kemence

Alkalmas síküvegek edzésére és előfeszítésére (TVG = Teilvorgespanntes Glas, DIN EN 1863-1). A maximális befogadó mérete 2400×4800/5100 mm, vastagság tartománya pedig 4 -19 mm, előfeszített üvegek esetén 4 – 10 mm. A berendezés alkalmas kemény és lágy bevonatos üvegek edzésére is.

A kemence rövid leírása

A TamGlass szakembere telepítés után feltöltötte a gép vezérlő számítógépét alap beállítással (fűtési idő, edző levegő nyomás, hűtési idő, oszcillálási sebesség, stb.) A megmunkálás során ezeket a beállításokat használjuk, illetve ezen programokat felhasználva módosított, vagy akár teljesen új program is írható. Ezen módosításokra csak a „supervisor” jogosultsággal rendelkező kezelők számára van lehetőség. A kezelőkhöz különböző jogosultságok rendelhetőek, ezzel kontrolálható az edzési receptek valódisága.

A gépsor alapvetően öt fő elemből áll: betároló asztal, kemence egység, hűtő egység, kitároló asztal és a hűtésre szolgáló ventilátorok.

A behordó asztalra helyezett azonos típusú és vastagságú üvegek a megfelelő recept kiválasztása, majd a betárolás indító gomb megnyomása után a fűtőegységbe távozik. A kemencében kerámia görgőkön alternáló mozgást végezve az üveglapok az alsó és felső fűtőbetétek és a konvekciós levegő hatására a receptben meghatározott idő alatt 630-650°C közé melegedik fel. A fűtési idő letelte után a rakat a hűtőegységbe távozik, ahol szintén alternáló mozgást végezve üvegvastagságtól függő nyomású levegővel visszahűtjük. A hűtési ciklus letelte után a már edzett vagy előfeszített üveglapok a kihordó asztalra tárolódnak ki.

4.2 Vizsgáló eszközök és jelölésük

TEMP 01 Törőkalapács

A tömegközlekedési járműveken rendszeresített műanyag nyelű, acélhegyű 75 grammos törőkalapács,

TEMP 02 Töretszámláló keret

Az EGB 43.01 alapján készített 50 x 50 mm-es belső méretű keret

TEMP 03 Ejtő berendezés alátámasztó kerettel

Az EGB 43.01 alapján készített állvány, amely 2 m magasból szabadesésben ejti a

227grammos golyót. A 300 x 300 mm-es üvegmintákat tartó kerethez van rögzítve.

TEMP 04 227 g tömegű golyó

Kalibrált golyó, BPS/02/005818-001/2014/0001 Hivatkozási szám: 46/2014

TEMP 05 Digitális tolómérő

Kalibrált digitális tolómérő, száma: 88437/2014

TEMP 06 Mérőszalag, 3m

Kalibrált mérőszalag, száma: 88433/2014

TEMP 07 Acélvonalzó, 1000mm

Kalibrált acélvonalzó, száma: 88447/2014

TEMP 08 Tapintó óra

Kalibrált tapintó óra, száma: 88347/2014

Minden eszköz rendelkezik kalibrálási, ill. gyártási nyilatkozattal, melyek az irattárban

megtalálhatóak, ill. a melléletben.

1. függelék: az ENSZ EGB 43.01 előírás 20. melléklete

 

A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E melléklet alkalmazásában:

1.1. „terméktípus”: az összes, azonos fő jellemzőkkel rendelkező üvegezés;

1.2. „vastagsági osztály”: az összes olyan üvegezés, amelyek összetevő részeinek vastagsága a megengedett tűrésen belül van;

1.3. „gyártóegység”: egy vagy több üvegezés típus gyártására alkalmas, ugyanazon helyen lévő összes gyártólétesítmény, több gyártósort is magában foglalhat;

1.4. „műszak”: azon gyártási időtartam, amelyet ugyanazon gyártósor a napi munkaórák alatt teljesít;

1.5. „gyártási sorozat”: ugyanazon műszakban, ugyanazon gépsoron azonos terméktípus gyártásával folyamatosan eltöltött időtartam;

1.6. „Ps”: ugyanazon műszakban, ugyanazon terméktípusból gyártott ablaküvegek száma;

1.7. „Pr”: az egy gyártási sorozat alatt ugyanazon terméktípusból előállított ablaküvegek száma.

2. VIZSGÁLATOK

Az ablaküvegeken a következő vizsgálatokat kell elvégezni:

2.1. Edzett üvegből készült szélvédők

2.1.1. Szilánkostörés-vizsgálat a 4. melléklet 2. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.1.2. Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.1.3. Optikai torzítás vizsgálata a 3. melléklet 9.2. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.1.4. Kettős kép kialakulásának vizsgálata a 3. melléklet 9.3. szakaszának követelményeivel összhangban.

 

2.2. Egyenletesen edzett üvegtáblák

2.2.1. Szilánkostörés-vizsgálat az 5. melléklet 2. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.2.2. Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.2.3. Szélvédőként használt üvegtáblák esetében:

2.2.3.1. Optikai torzítás vizsgálata a 3. melléklet 9.2. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.2.3.2. Kettős kép kialakulásának vizsgálata a 3. melléklet 9.3. szakaszának követelményeivel összhangban.

 

2.3. Közönséges rétegelt üvegből készült szélvédők és üveg-műanyag szélvédők

2.3.1. Fejformás ütésvizsgálat a 6. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.3.2. 2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat a 6. melléklet 4.2. szakaszával és a 3. melléklet 2.2. szakaszával összhangban.

2.3.3. Hőállósági vizsgálat a 3. melléklet 5. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.3.4. Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.3.5. Optikai torzítás vizsgálata a 3. melléklet 9.2. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.3.6. Kettős kép kialakulásának vizsgálata a 3. melléklet 9.3. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.3.7. Csak üveg-műanyag szélvédők esetében:

2.3.7.1. Kopásállósági vizsgálat a 9. melléklet 2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.3.7.2. Nedvességállóság-vizsgálat a 9. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.3.7.3. Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.HU L 42/120 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.2.12.

 

2.4. Közönséges rétegelt üvegből készült és üveg-műanyag táblák

2.4.1. 227 g-os golyóval végzett vizsgálat a 7. melléklet 4. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.4.2. Hőállósági vizsgálat a 3. melléklet 5. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.4.3. Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.4.4. Csak üveg-műanyag ablaküvegek esetében:

2.4.4.1. Kopásállósági vizsgálat a 9. melléklet 2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.4.4.2. Nedvességállóság-vizsgálat a 9. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.4.4.3. Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.4.5. A fenti követelmények teljesítettnek tekinthetők, amennyiben a megfelelő vizsgálatokat egy ugyanolyan összetételű szélvédőn már elvégezték.

 

2.5. Kezelt rétegelt üvegből készült szélvédők

2.5.1. Az e melléklet 2.3. szakasza szerinti vizsgálatokon túl szilánkostörés-vizsgálatot is kell végezni a 8. melléklet 4. szakaszának követelményeivel összhangban.

 

2.6. Műanyaggal fedett biztonsági üveg

A melléklet különböző szakaszaiban előírt vizsgálatokon túl az alábbi vizsgálatokat is el kell végezni:

2.6.1. Kopásállósági vizsgálat a 9. melléklet 2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.6.2. Nedvességállóság-vizsgálat a 9. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.6.3. Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

 

2.7. Többszörös üvegezésű egységek

2.7.1. Változatlan gyakorisággal és ugyanazon követelményeknek megfelelően azon vizsgálatokat kell elvégezni, amelyeket a többszörös üvegezésű egységet alkotó üvegtáblákra e melléklet előír.

2.7.2. Többszörös üvegezésű egységek esetében a fényátbocsátás mérését a 3. melléklet 9.1. szakasza követelményeivel összhangban kell elvégezni.

 

2.8. Merev műanyag táblák

2.8.1. 227 g-os golyóejtési vizsgálat a 14. melléklet 5. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.8.2. Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.8.3. Kopásállósági vizsgálat a 14. melléklet 6.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.8.4. Keresztbevágásos vizsgálat a 14. melléklet 6.3. szakaszának követelményeivel összhangban.

Megjegyzés: A fenti 2.8.2. szakasz szerinti vizsgálatot csak akkor kell elvégezni, ha az üvegezés a vezető kilátását befolyásoló helyen van.

A fenti 2.8.4. szakasz szerinti vizsgálatot olyan mintákon végzik el, amelyeken nem hajtottak végre a 14. melléklet 6.2. szakasza szerinti vizsgálatot.

2.8.5. Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11 szakaszának követelményeivel összhangban.

 

2.9. Nem szélvédők céljára szolgáló hajlékony műanyag üvegezés

2.9.1. 227 g-os golyóejtési vizsgálat a 15. melléklet 4. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.9.2. Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

Megjegyzés: A fenti 2.9.2. szakasz szerinti vizsgálatot csak akkor kell elvégezni, ha az üvegezés a vezető kilátását befolyásoló helyen van.

2.9.3. Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.HU 2014.2.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 42/121

 

2.10. Merev műanyag többszörös üvegezésű egységek

2.10.1. 227 g-os golyóejtési vizsgálat a 16. melléklet 5. szakaszának követelményeivel összhangban.

2.10.2. Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.

Megjegyzés: A fenti 2.10.2. szakasz szerinti vizsgálatot csak akkor kell elvégezni, ha az üvegezés a vezető kilátását befolyásoló helyen van.

2.10.3. Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11 szakaszának követelményeivel összhangban.

 

3. A VIZSGÁLATOK GYAKORISÁGA ÉS EREDMÉNYE

3.1. Szilánkostörés-vizsgálat

3.1.1. Vizsgálatok

3.1.1.1. Minden új típusú üvegezés gyártásának kezdetekor el kell végezni egy első vizsgálatsorozatot – amely az ezen előírás szerinti ütési pontokon való szilánkos törésből áll – a szilánkos törésnek leginkább kitett szakasz megállapítása érdekében. A vizsgálatok eredményét feljegyzik.

Edzett üvegből készült szélvédők esetében e vizsgálatsorozatot csak akkor kell elvégezni, ha ezen üvegtípus éves termelési mennyisége meghaladja a 200 egységet.

3.1.1.2. A gyártási sorozat közben az ellenőrző vizsgálatot a 3.1.1.1. szakasz szerinti törési ponton kell elvégezni.

3.1.1.3. Minden gyártási sorozat megkezdésekor, illetve a színezés változtatását követően ellenőrzést kell végezni.

3.1.1.4. A gyártási sorozat alatt az ellenőrző vizsgálatokat legalább az alábbi gyakorisággal kell végezni: Edzett üvegből készült szélvédők

Edzett üvegből készült táblák

Kezelt rétegelt üvegből készült szélvédők

Ps ≤ 200: gyártási sorozatonként egy törés

Pr ≤ 500: műszakonként egyszer

Típusonként 0,1 %

Ps > 200: 4 gyártási óránként egy törés

Pr > 500: műszakonként kétszer

3.1.1.5. A gyártási sorozat végén egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni az utoljára gyártott ablaküvegek egyikén.

3.1.1.6. Ha a gyártott darabszám (Pr) < 20, úgy gyártási sorozatonként csak egy szilánkostörés-vizsgálatot kell végezni.

3.1.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni, ideértve azokat is, melyeknél nem készült maradandó felvétel a törésmintáról.

Ezenkívül műszakonként egyszer rögzíteni kell a törésmintát, kivéve, ha a darabszám (Pr) ≤ 500. Ez utóbbi esetben a törésmintát gyártási sorozatonként csak egyszer kell rögzíteni.

3.2. Fejformás ütésvizsgálat

3.2.1. Vizsgálatok

Az ellenőrzést a rétegelt üvegből egy gyártósoron egy nap alatt gyártott szélvédők legalább 0,5 %-ának megfelelő mennyiségű mintán kell elvégezni. Naponta legfeljebb 15 szélvédőt kell vizsgálni.

A kiválasztott próbadaraboknak reprezentatívnak kell lenniük a különféle legyártott szélvédőtípusok tekintetében.

Az illetékes hatóság jóváhagyásával e vizsgálatok helyett a 2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat (lásd az alábbi 3.3. szakaszt) is elvégezhető. A fejformás ütésvizsgálatot minden esetben vastagsági osztályonként és évente legalább két szélvédőn el kell végezni.HU L 42/122 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.2.12.

3.2.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

 

3.3. 2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat

3.3.1. Vizsgálatok

Az ellenőrzést vastagsági osztályonként legalább havonta egyszer el kell végezni.

3.3.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

 

3.4. 227 g-os golyóval végzett vizsgálat

3.4.1. Vizsgálatok

A próbadarabokat késztermékekből kell kivágni. Gyakorlati okokból azonban a vizsgálatok késztermékeken vagy azok részein is elvégezhetők.

Az ellenőrzést olyan mennyiségű mintán kell elvégezni, amely az egy műszakra jutó termelés 0,5 %-ának felel meg, legfeljebb azonban napi 10 mintán.

3.4.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

 

3.5. Hőállósági vizsgálat

3.5.1. Vizsgálatok

A próbadarabokat késztermékekből kell kivágni. Gyakorlati okokból azonban a vizsgálatok késztermékeken vagy azok részein is elvégezhetők. Ez utóbbiakat úgy kell kiválasztani, hogy valamennyi közbenső réteg a használatának megfelelő arányban legyen megvizsgálva.

Az ellenőrzést közbenső rétegszínenként, a napi termelésből vett legalább három mintán kell elvégezni.

3.5.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

 

3.6. Fényátbocsátás

3.6.1. Vizsgálatok

E vizsgálatot a színezett késztermékből vett reprezentatív mintákon kell elvégezni.

A vizsgálatot minden gyártási sorozatnak legalább a kezdetén el kell végezni, ha bármiféle olyan változás van az üveg jellemzőiben, amely befolyásolhatja a vizsgálat eredményeit.

Nem kell vizsgálni azon szélvédőket és üvegtáblákat, amelyeknek a típusjóváhagyás során mért szabályos fényátbocsátása szélvédők esetében legalább 75 %, valamint amelyek az V. kategóriába tartoznak (lásd ezen előírás 5.5.2. szakaszát).

E vizsgálat helyett, edzett üveg esetében az üveg szállítója benyújthat egy, a fenti követelményeknek való megfelelőséget tanúsító bizonyítványt is.

3.6.2. Eredmények

A szabályos fényátbocsátás értékét fel kell jegyezni. Emellett homályosító sötétítéssel ellátott szélvédőknél azt is ellenőrizni kell az előírás 3.2.1.2.2.4. szakasza szerinti rajzok alapján, hogy e sávok kívül esnek-e a B vizsgálati zónán vagy I’ övezeten, jármű-kategóriától függően, melyhez a szélvédőt tervezték. A homályosító sötétítésnek meg kell felelnie a 18. melléklet rendelkezéseinek.

 

3.7. Optikai torzítás és kettős kép kialakulása

3.7.1. Vizsgálatok

Minden szélvédőt meg kell vizsgálni a látható hibák felderítése érdekében. Emellett az ebben az előírásban meghatározott módszerekkel vagy bármely más, hasonló eredményeket adó módszerekkel méréseket kell végezni a különböző látóterekben legalább az alábbi gyakorisággal:HU 2014.2.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 42/123

ha a darabszám (Ps) ≤ 200, úgy műszakonként legalább egy próbadarab vételezése szükséges,

vagy ha a darabszám (Ps) > 200, úgy műszakonként legalább kettő próbadarab vételezése szükséges,

vagy a teljes termelés 1 %-ának megfelelő mennyiségű mintát kell venni úgy, hogy a próbadarabok a teljes termelést jellemezzék.

3.7.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

 

3.8. Kopásállósági vizsgálat

3.8.1. Vizsgálatok

E vizsgálatot csak műanyaggal fedett, üveg-műanyag és műanyag üvegezésen kell elvégezni. Havonta és műanyag bevonatonként vagy műanyag típusonként legalább egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni.

3.8.2. Eredmények

A fényszórási eredményekről feljegyzést kell készíteni.

 

3.9. Nedvességállóság-vizsgálat

3.9.1. Vizsgálatok

E vizsgálatot csak műanyaggal fedett és üveg-műanyag üvegezésen kell elvégezni. Havonta és műanyag bevonatonként vagy műanyag típusonként legalább egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni.

3.9.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

 

3.10. Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata

3.10.1. Vizsgálatok

E vizsgálatot csak műanyaggal fedett, üveg-műanyag és műanyag üvegezésen kell elvégezni. Havonta és műanyag bevonatonként vagy műanyag típusonként legalább egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni.

3.10.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

3.11. Keresztbevágásos vizsgálat

3.11.1. Vizsgálatok

Ezt a vizsgálatot csak kopásálló bevonattal ellátott merev műanyag üvegezésen kell elvégezni. Hetente és műanyag, illetve műanyagbevonat-típusonként legalább egy vizsgálatot kell végezni olyan mintákon, melyeken nem hajtottak végre szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálatát (a 14. melléklet 6.2. szakasza).

Az időjárást szimuláló vizsgálaton átesett mintákon háromhavonta kell vizsgálatot végezni.

3.11.2. Eredmények

Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.

2. függelék: az ENSZ EGB 43.01 előírás 21. melléklete

 

A BIZTONSÁGI ÜVEG JÁRMŰVEKBE VALÓ BESZERELÉSÉRE IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

1. ALKALMAZÁSI KÖR

Ez a melléklet határozza meg a biztonsági üveg M, N és O ( 1 ) kategóriájú járművekbe való beszerelésére vonatkozó rendelkezéseket az utasok biztonsági szintjének, és különösen a vezető számára valamennyi forgalmi helyzetben magas szintű – nem csak előre, de hátrafelé és oldalra is – kilátás biztosítása érdekében.

Nem vonatkozik a lenti 2.3. szakaszban meghatározott páncélozott járművekre.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E melléklet alkalmazásában:

2.1. „jármű”: minden gépjármű és pótkocsija, melyet közúti használatra terveztek, legalább négy kereke van és legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a zárt sínpályán mozgó járművek és a mozgó munkagépek kivételével;

2.2. „jármű-kategóriák”: a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) 7. mellékletének meghatározása szerint elfogadott besorolás megfelelő kategóriájába tartozó járműsorozatok ( 1 );

2.3. „különleges célú jármű”, „motoros lakókocsi”, „páncélozott jármű”, „mentő”, „halottaskocsi”, „átalakítható jármű”: a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) meghatározása szerint ( 1 );

2.4. „kétszintes jármű”: a 107. számú előírás 2.1.2. szakaszának meghatározása szerint.

3. AZ M, N és O KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. A biztonsági üveget úgy kell beszerelni, hogy az a jármű szokásos üzemi körülményeiből eredő feszültségek ellenére a helyén maradjon, és folyamatosan biztosítsa a kilátást és a jármű utasainak biztonságát.

3.2. A biztonsági üvegen szerepelnie kell a megfelelő, az előírás 5.4. szakaszában meghatározott alkatrész-típusjóváhagyási jelnek, melyet szükség szerint az 5.5. szakaszban meghatározott kiegészítő jelöléseknek kell követniük.

4. AZ M és N KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK ( 1 )

4.1. Szélvédők

4.1.1. A szabályos fényátbocsátás 70 %-nál kevesebb nem lehet.

4.1.2. A szélvédőnek ahhoz a járműtípushoz kell típusjóváhagyással rendelkeznie, melybe azt be kívánják szerelni.

4.1.3. A szélvédőt a vezető R pontjához képest kell megfelelően beszerelni.

4.1.4. A 40 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű járművek nem szerelhetők fel edzett szélvédőüveggel.

 

4.2. Biztonsági üveg a szélvédők és térelválasztó üveg kivételével

4.2.1. A járművezető előre irányuló látómezőjét biztosító biztonsági üveg

4.2.1.1. A járművezető ezen előírás 2.23.1. szakaszában meghatározott előre irányuló látómezőjét biztosító biztonsági üvegnek legalább 70 %-os szabályos fényátbocsátással kell rendelkeznie.

4.2.1.2. A műanyag biztonsági üvegen emellett fel kell tüntetni az előírás 5.5.5. és 5.5.7. szakaszában meghatározott /B/L jelölést.HU 2014.2.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 42/125 ( 1 ) A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: az ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2 2. bekezdése) meghatározása szerint.

 

4.2.2. A vezető hátrafelé való látását biztosító biztonsági üveg

4.2.2.1. Az előírás 2.23.2. szakaszában meghatározott biztonsági üvegnek legalább 70 %-os fényátbocsátásúnak kell lennie, de két oldalsó visszapillantó tükör beszerelése esetén az üvegezés fényátbocsátása 70 % alatti is lehet, feltéve, hogy szerepel rajta az előírás 5.5.2. szakaszában meghatározott V jelölés.

4.2.2.2. A műanyag biztonsági üvegen emellett fel kell tüntetni az előírás 5.5.5. és 5.5.7. szakaszában meghatározott A/L vagy B/L jelölést.

Ehelyett az átalakítható járművek lehajtható tetőjébe beszerelt hátsó üvegezésen szerepelhet a /B/M további jelölés.

Az átalakítható járművek lehajtható tetőjébe beszerelt hátsó üvegezés készülhet hajlékony műanyag táblából.

 

4.2.3. Egyéb biztonsági üveg

4.2.3.1. Az előírás 2.23.1. és 2.23.2. szakaszának fogalommeghatározása körébe nem tartozó biztonsági üvegen az előírás 5.5.2. szakaszában meghatározott V jelölésnek is szerepelnie kell, ha a fényátbocsátása 70 % alatti.

4.2.3.2. A műanyag biztonsági üvegen emellett fel kell tüntetni az előírás 5.5.5., 5.5.6., és 5.5.7. szakaszában meghatározott további jelölések egyikét. Ha azonban a jármű utasszállításra szolgál, nem lehet /C/L vagy /C/M további jelöléssel ellátott üvegezést beszerelni olyan helyekre, ahol a fejjel való ütközés kockázata fennáll.

4.2.4. Kivételek

Műanyag biztonsági üveg esetében az e melléklet 4.2.2.2. és 4.2.3.2. szakaszában említett kopásállósági rendelkezések nem vonatkoznak az alább felsorolt járművekre és üvegezési helyekre:

a) mentők;

b) halottaskocsik;

c) pótkocsik, ideértve a lakókocsikat is;

d) napfénytetők és a jármű tetején elhelyezett ablakok;

e) a kétszintes jármű felső emeletén elhelyezett minden üvegezés.

Kopásvizsgálat/jelölés nem szükséges.

 

4.3. Különleges követelmények

4.3.1. Valamennyi előre néző, nem szélvédő céljára szolgáló üvegezésnek rétegelt üvegből vagy az előírás 5.5.5. és 5.5.7. szakaszaiban meghatározott /A további jelölést viselő műanyag táblából kell állnia.

4.3.2. A 4.3.1. szakasz nem vonatkozik a 40 km/h alatti legnagyobb tervezési sebességű járművekre. HU L 42/126 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.2.12

Beérkező üvegek, tároló állványa, ahol az átvételi folyamatok megtörténnek.

Mosó berendezés, a beérkező üvegeket minden esetben le kell mosni.

Az edző programozó része, minden üvegtípushoz megfelelő „recept”.

Behordó görgő soron az edzésre várakozó, ellenőrzött edzésre alkalmas üvegtáblák.

A kész üveg és a „Zebra” vizsgálat.

A jelölt és csomagolt kész edzett üvegek, átvételre várva.

Kalibrációs mellékletek: